top of page

Zásady ochrany osobních údajů

Martin Drábek je správcem osobních údajů, IČ: 75569892, Boční 547, Velký Týnec, 78372, Česká republika (dále jen „správce“).

 

Kontaktní údaje správce

Adresa: Boční 547, Velký Týnec, 78372, Česká republika

Telefon: +420777029901

E-mail: info@risingtea.com

 

I. „Osobními údaji“ se rozumí jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen „subjekt údajů“). V případě webových stránek a uživatelských účtů jsou zpracovávány zejména tyto osobní údaje: jméno, adresa, kontaktní údaje, přepravní údaje, objednané zboží, údaje o produktech zobrazených na webových stránkách.

 

II. Používáním webových stránek subjekt údajů sdílí IP adresu a další základní metadata o sobě. Pokud subjekt údajů nesouhlasí se sdílením těchto údajů, musí se zdržet používání webových stránek.

 

III. Nákupem zboží z webových stránek, registrací, komunikací s námi, přihlášením k odběru zpravodaje nebo jiným udělením souhlasu pro marketingové účely souhlasí subjekt údajů s tím, že si přečetl podmínky zpracování osobních údajů a že souhlasí se zpracováním.

 

IV. Správce zpracovává osobní údaje subjektů údajů z následujících důvodů: zpracování objednávky a plnění kupní smlouvy; dodržování zákonné povinnosti vztahující se na správce; přímá komunikace se zákazníky; správa zákaznických účtů; zasílání zpravodajů, průzkumů spokojenosti, marketingu a z jiných důvodů, se kterými subjekt údajů souhlasil; k ochraně oprávněných zájmů správce vyplývajících z uzavřené kupní smlouvy.

 

V. Správce zpracovává osobní údaje subjektů údajů pro následující účely: zpracování objednávky a plnění kupní smlouvy, obchodní komunikace a další marketingové činnosti.

 

VI. Osobní údaje se uchovávají po dobu nezbytně nutnou k výkonu práv a povinností mezi subjektem údajů a správcem a následně po dobu maximálně 15 let od zániku povinností. Po uplynutí této doby správce osobní údaje vymaže.

 

VII. Správce zajišťuje osobní údaje organizačními a technickými prostředky odpovídajícími míře rizika zpracování osobních údajů.

 

VIII. Příjemci osobních údajů jsou subdodavatelé správce, kteří zajišťují dopravu, platební systém, hostování webových stránek, cloudové služby, reklamu, poštovní a marketingové služby. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé hostingu webových stránek, poskytovatelé platebních systémů, cloudové služby, reklamní, poštovní a marketingové služby a dopravci do třetích zemí.

 

IX. Práva subjektu údajů (kupujícího) podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 Evropského parlamentu a Rady (GDPR):

  • právo na přístup (článek 15)

  • právo na opravu (článek 16)

  • právo na výmaz (článek 17)

  • právo na omezení zpracování (článek 18)

  • právo na přenositelnost údajů (článek 20)

  • právo vznést námitku (článek 21)

  • právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů na základě souhlasu subjektu údajů podle čl.7 odst.3

  • právo podat stížnost u dozorového úřadu (v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů)

 

Zásady ochrany osobních údajů mohou být z důvodu nutnosti v rozumné míře změněny. Změna bude oznámena zde na této stránce a nová verze zásad ochrany osobních údajů bude zveřejněna zde na této stránce.

Tato verze zásad ochrany osobních údajů je účinná od 23. ledna 2021.

 

Máte-li jakékoli dotazy, návrhy nebo žádosti, neváhejte nás kontaktovat na adrese info@risingtea.com

Payment Methods
bottom of page